Срещи и изложби


05.05.2017 г. Приказно детско утро
05.05.2017г.

На пети май 2017 година учениците от четвърти клас на ОУ "Никола Фурнаджиев"- град Пазарджик посетиха библиотеката на читалището. С тях проведохме приказно детско утро. То беше посветено изцяло на българските народни приказки. Децата отговориха бързо и много точно на въпроси като : "Обичате ли приказките? Кои са любимите ви приказки? Защо обичате приказките? Какво научавате от тях?" и др.
След това учениците разгледаха
книгите с приказки, които притежава библиотеката, и всеки си избра една българска приказка. Децата показаха своите умения да четат бързо, точно и гладко, като прочетоха откъс от избраната приказка.
До нови срещи!


05.05.2017 г. Приказно детско утро
05.05.2017 г. Приказно детско утро
05.05.2017 г. Приказно детско утро
05.05.2017 г. Приказно детско утро
05.05.2017 г. Приказно детско утро