Срещи и изложби


05.05.2018 г. ФВФ "Гергана" участва в Празника на шарената сол в Бъта.
05.05.2018г.

05.05.2018 г. Фолклорна вокална формация "Гергана" с художествен ръководител Ангел Ценов  участва в Празника на шарената сол в с. Бъта, общ. Панагюрище.


05.05.2018 г. ФВФ
05.05.2018 г. ФВФ
05.05.2018 г. ФВФ
05.05.2018 г. ФВФ
05.05.2018 г. ФВФ