Срещи и изложби


05.12.2016 г. Изложба с коледни рисунки
05.12.2016г.

Във фоайето на читалището подредихме изложба с красиво оцветени картини от учениците от трети клас на ОУ Стефан Захариев" с класен ръководител Гергана Георгиева.


05.12.2016 г. Изложба с коледни рисунки