Срещи и изложби


05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ
05.12.2019г.

05.12.2019 г. Коледен концерт на учениците от класа по акордеон с преподавател Чавдар Ралчев.


05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ
05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ
05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ
05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ
05.12.2019 г. Коледен концерт на класа по акордеон в ГШИ