Срещи и изложби


06.03.2019 г. Литературна вечер с поетесата Надежда Захариева.
06.02.2019г.

06.03.2019 г. от 17.00 ч. в залата на читалището - литературна вечер с поетеста Надежда Захариева.