Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

06.04.2016 г. Пролет в библиотеката 06.04.2016 г. Пролет в библиотеката 06.04.2016 г. Пролет в библиотеката 06.04.2016 г. Пролет в библиотеката 06.04.2016 г. Пролет в библиотеката
06.04.2016г.

Пролет в библиотеката.