Срещи и изложби


06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
09.04.2016г.

Още снимки от срещата между ЛК "Ал. Константинов" и народен хор "Надежда" към Пенсионерски клуб № 2.


06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба