Срещи и изложби


07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март
07.03.2011г.

07.05.2011 г. Народно читалище "Хр. Ботев-1897 г", литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището и Клуба на творците при СОСЗР- Пазарджик организираха вечер, посветена на жената-творец. В нея участие  взеха жените-творци от двата клуба.  Те  бяха поздравени от техни колеги. Музикални поздрави от ученици на Градската школа по изкуствата при читалището. Всяка жена получи цветя и мартеница за празника.


07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март
07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март
07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март
07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март
07.05.2011 г.ържество по повод 8-ми март