Срещи и изложби


07.06.2017 г. Участие в концерт на ДНХ "Песнопойче"
07.06.2017г.

07.06.2017 г. Детският народен хор "Песнопойче" с диригент Георги Иванов взе участие в концерт за народни песни и танци по повод 180 години църква "Св. Богородица" в гр. Пазарджик. Концертът се проведе в Драматично-куклен театър "Константин Величков"- Пазарджик.