Срещи и изложби


07.06.2021 г. Детско утро с трети "Б" клас на СУ "Г. Брегов"
16.06.2021г.

07.06.2021 г. С учениците от трети "Б" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Анета Цурева проведохме интересно литературно детско утро.Разговорът започна с въпрос към тях: знаят ли какво е енциклопедия и имат ли собствени такива? Оказа се, че почти всяко дете има своя енциклопедия и знае какво съдържа едно такова издание, кой го пише и какъв е стилът на писане. Представихме и детските енциклопедии от фонда на библиотеката. Раздадохме по една енциклопедия на всяко дете. Дадохме им време да я разгледат, да се запознаят със съдържанието й. Учениците бяха много любознателни и с интерес разгръщаха страница след страница. Разказаха след това за интересни събития и факти, които бяха прочели в енциклопедиите.
Г-жа Цурева беше приготвила за децата интересни гатанки, свързани с известни приказки. Пепеляшка, Баба Яга, Карлсон, Червената шапчица бяха сред отговорите на гатанките, които те задаваха. След това прочетохме и законите на детското четене, както и Молбата на книгата.07.06.2021 г. Детско утро с трети
07.06.2021 г. Детско утро с трети
07.06.2021 г. Детско утро с трети
07.06.2021 г. Детско утро с трети
07.06.2021 г. Детско утро с трети