Срещи и изложби


07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров
07.11.2018г.

На седми ноември 2018 година имахме удоволствието да присъстваме на премиера на книгата "Балада за каменното село" на Илия Джаров. Тя е посветена на родното място на автора - село Ковачевица.
Джаров представи книгата си пред пълната зала в читалището. По думите на Петър Динчев тя се състои от четири раздела. В първия раздел - "Убежището" се разказва как и кога възниква селището и защо жителите му се изселват завинаги из различните селища в страната. Във втори раздел са поместени студии и статии за книги, посветени на Ковачевица, а трети раздел заемат очерци за известни личности, родени в селото, или за хора, допринесли за опазването и популяризирането на историческия и архитектурен резерват. В четвърти раздел са поместени думи за автора и отзиви за книгите му "Да милваш детската душа с гласа си" и "Моите студентски  години".
Книгата "Балада за каменното село" предлага на читателя една чудесна разходка из баладично-фантастичния свят на Ковачевица.


07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров
07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров
07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров
07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров
07.11.2018 г. Премиера на книга на Илия Джаров