Срещи и изложби


08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
08.01.2016г.

Във фоайето на читалището подредихме изложба с детски рисунки, посветени на зимата.  В красиви цветове оживяват снежни човеци, ръкавички, къщички и снежинки. Рисунките са дело на учениците от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. ръководител Радка Личкова.


08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
08.01.2016 г. Изложба от детски рисунки