Срещи и изложби


08.02.2011 г. Екскурзии в библиотеката
08.02.2011г.

На 8 февруари 2011 г. в библиотеката на читалището бяха организирани две екскурзии. Учениците от І "А" и І "Б" клас на НУ "Н. Фурнаджиев"  с класни ръководители г-жа Иванова и г-жа Згуровска бяха запознати с правилника за вътрешния ред в библиотеката, с Молбата на книгата. Те имаха възможност да разгледат всички отдели на библиотеката и особено интересен за тях се оказа детския отдел. Там те разлистиха детските енциклопедии и с любопитство гледаха луксозните издания, картините в тях. Интересно за децата беше по какъв начин става подреждането на детските книжки, къде се намират стиховете, приказките и книгите на чужд език за тяхната възраст.
Гледайки тези малки читатели у мен остана впечатление, че учениците обичат книгите и ние, големите сме длъжни често  да им доставяме този допир с наистина стойностни четива.
Разделихме се с любознателните малки читатели с обещание да покажат как могат да четат,на престоящия Маратон на четенето през месец април, отново в библиотеката на читалището.
Веска Минова