Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано 08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано 08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано 08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано 08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано
08.06.2016г.

08.06.2016 г. Продукция на класа по пиано с преподавател Люся Тенева.