Срещи и изложби


09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов
09.03.2022г.

09.03.2022 г. В малката зала на читалището от 16.00 ч. се състоя премиера на книгата на Продрум Димов "Съзидатели на духовното ни съвремие". Водещ на срещата беше Петко Генуров, председател на ЛК "Алеко Константинов" при читалището. Той прочете рецензията за книгата на Продрум Димов написана от Иван Д. Христов. В нея се казва: "Продрум Димов е активен участник в съвременния литературен процес. С книгата си "Съзидатели на духовното ни съвремие" (Изд. "Българска книжница", 2021 г.), авторът продължава своята литературна традиция чрез очерци, рецензии и литературно-критични обзори за ярки имена на български творци да откроява приоритетите на техния жизнен и творчески път, приноса им в духовния ни живот. "
В книгата са поместени очерци за Валери Петров, Николай Хрелков, Атанас Душков, Леда Милева, Милена Цанева, Иван Сарандев, Велин Георгиев, Дамян Дамянов и Радко Радков.
Иван Д. Христов в рецензията си подчертава че "Очерците са написани искрено и достоверно, с лични впечатления и оценки, които Продрум аргументира и защитава убедително, така че читателите да му се доверят. Авторът изгражда плътни и запомнящи се образи, само с няколко щриха и детайла, без да ги идеализира."
В книгата си Продрум Димов е поместил и свои рецензии за новоизлезли книги на водещи и талантливи автори - поетите Боян Ангелов, Петя Цолова, Надежда Захариева, Катерина Кирянова, Ивайло Диманов и Таньо Клисуров, както и отзиви за книгата на историко-изследователска тема за Васил Левски - "Нови документи", и "Градежът" на Мина Кръстева за майстор Кольо Фичето.
Поместил е и отзиви и рецензии за своето творчество от Пенчо Чернаев, Трендафил Василев, Таньо Клисуров, Кирил Назъров, Иван Д. Христов.
Своята рецензиа Иван Д. Христов завършва с думите: "Продрум Димов се стреми да спаси от забравата и утвърждава стойностното и непреходното в нашата литература, по този начин той изгражда и своя творчески портрет на родолюбец и неуморим радетел за родната духовност."
Продрум Димов сподели пред присъстващите свои мисли за състоянието на културните процеси днес в страната, разказа любопитни спомени за срещите си с творците за които е поместил очерци в книгата си.
Любителите на творчеството му имаха възможност да получат книгата с автограф от автора.


09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов
09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов
09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов
09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов
09.03.2022 г. Премиера на книга на Продрум Димов