Срещи и изложби


09.05.2009 г. Участие в празник на младия талант в гр. Хасково
09.05.2009г.

09.05.2009 г. Възпитаници на Градската школа по изкуствата при читалището взеха участие в празника на младия талант в читалище "Заря" в гр. Хасково. На този ден се честваше и 55 години от създаването на музикалната школа там.


09.05.2009 г. Участие в празник на младия талант в гр. Хасково
09.05.2009 г. Участие в празник на младия талант в гр. Хасково