Срещи и изложби


09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
09.05.2017г.

На 9 май 2017 г.  се срещнахме с ученици от 3-ти клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Анета Цурева. Поканихме и експерта от Държавен архив- Пазарджик Нонка Нейчева. Целта на срещата е запознаване с дейността на Държавен архив- Пазарджик и в частност с архивният фонд на художника Стоян Василев.


Среща с експерт от Държавен архив-Пазарджик »
09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив
09.05.2017 г. Запознаване с дейността на Държавен архив