Срещи и изложби


09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик
09.06.2017г.

 На 09.06.2017 г. творците от литературен клуб "Алеко Константинов" посетиха Държавен архив- Пазарджик. Директорът на Архива Ненка Иванова ги запозна с основните функции на Архива, а експерта Нонка Нейчева подробно им представи постоянната експозиция, посветена на пазарджишкия поет Теодор Траянов.

09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик
09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик
09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик
09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик
09.06.2017 г. Посещение в Държавен архив-Пазарджик