Срещи и изложби


09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева
09.11.2016г.

На 9 ноември 2016 г. от 17.00 ч. в малката зала на читалището се проведе литературна вечер, посветена на творчеството на Валя Василева. Тя  беше представена от Тодор Каракашев и  Благовеста Касабова. Организатори на срещата са Дружеството на писателите- Пазарджик, НЧ "Хр. Ботев-1897 г." и ЛК "Алеко Константинов" към  него.
Тодор Каракашев сподели, че прозата на Валя Василева е изтъкана от странности. Тя взема човешко състояние и чувства и ги превръща в персонажи. Налага метафоричността като достъп до прозата й и това я прави интересна и познаваема. Валя Василева се стреми към универсалното добро. Доброто е свързано с времето, но не и обратното. Доброто е точно толкова, колкото е у нас. Персонажите в творбите на Василева са взети от детството й- снежинки, феи...Поставени са в нова художествена обстановка- Детето в авторката е пораснало и това, което вижда не е приятно.
Петко Генуров, председател на литературния клуб към читалището, изрази своето задоволство, че всички в залата, които обичат литературата, имат рядкото щастие  да пият направо от извора. Той сподели, че е препрочел няколко пъти творбите на Валя Василева. Има много чувства в тях, смеем се, но същевременно ни е тъжно. Злото и доброто се противопоставят. Има много неща в живота, които виждаме, но подминаваме. А човек като Валя Василева не ги подминава. Четейки нейните произведения ние се обогатяваме духовно.
Тъй като днешната среща е посветена и на 10 години от основаването на литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището, Петко Генуров се спря и на някои факти от историята му. Клубът е основан през 2006 г., провел е срещи с писатели, посетил е с цел обмяна на опит много читалища и е издал един алманах с произведения на творците на клуба. Петко Генуров благодари специално на секретарката на читалището Веска Минова за грижите и непрекъснатата помощ, която им оказва.
Благовеста Касабова говори за романа на Валя Василева "Маг Навона". Един съвременен роман в който е описан абсолютно живия живот днес, един прекрасен разказ за тъжна женска съдба. Много истински разказ. Касабова сподели, че с Василева са се запознали в редакцията на в. "Новият пулс" и още тогава тя й е направила впечатление на добър автор. Днес Валя Василева е един завършен творец.
Поетесата Виктория сподели, че Валя я е спечелила със своята поезия. Чудесен автор и човек, много търсен лекар-онколог, който спасява човешки животи. Преподавател и майка на трима сина. След това Виктория прочете стихове от Валя Василева- "Научи ме да обичам без сърце" и "Добър вечер, г-жо Съдба!".
Срещата завърши с разговори с гостите ни и любителите на литературата, посетили това прекрасно събитие.Художникът Коко Анастасов беше сред нас тази вечер. Той направи дружески шаржове на гостенките, а на Валя Василева специално подари своя картина.
Благодарим на всички наши гости, на приятелите на читалището, които отделиха от своето време, за да посетят днешната творческа вечер.


09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева
09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева
09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева
09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева
09.11.2016 г. Вечер с творчеството на Валя Василева