Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

1 ноември 2018 г. - табло, посветено на народните будители 1 ноември 2018 г. - табло, посветено на народните будители
01.11.2018г.

На 31.10.2018 г. подредихме табло с материали, посветени на народните будители, във фоайето на читалището.