Срещи и изложби


10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
15.05.2014г.

Още снимки от участието на ученици от Градската школа по изкуствата в осмия празник на младия талант в гр. Хасково.


10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково