Срещи и изложби


10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014г.10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково
10.05.2014 г. Празник на младия талант в гр. Хасково