Срещи и изложби


10.05.2017 г. Честване 180 години от гибелта на В. Левски
27.12.2017г.

 На 10.05.2017 г. творците от литературния клуб "Алеко Константинов" към читалището отбелязаха 180 години от гибелта на Апостола. Доклад за дейността и срещите на Васил Левски в Пазарджишка област изнесе Александър Арнаудов- председател на читалищното настоятелство. Той запозна присъстващите с интересни архивни материали, статии от вестници, негови публикации в местната преса.

10.05.2017 г. Честване 180 години от гибелта на В. Левски
10.05.2017 г. Честване 180 години от гибелта на В. Левски
10.05.2017 г. Честване 180 години от гибелта на В. Левски
10.05.2017 г. Честване 180 години от гибелта на В. Левски