Срещи и изложби


10.05.2019 г. Годишен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
10.04.2019г.

На 10.05.2019 г. от 17.30 ч. в Художествена галерия "Станислав Доспевски" ще се състои годишен концерт на учениците от Градска школа по изкуствата към читалището.