Срещи и изложби


10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ "Стефан Захариев"
10.12.2019г.

10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от първи и втори клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. ръководител г-жа Колибанекова. Учениците четоха стихотворения и приказки, посветени на Коледа и пълни с чувство за приятелство, мир и доброта. Всяко дете разказа какво е за него приятелството и кой е неговия пръв приятел.
След четенето учениците имаха за задача да смятат. На картинки с елхички, украсени с коледни топки, те трябваше да преброят колко са топките, колко са елхичките, а подаръците под тях колко са, а общо топките и подаръците колко са? Настъпи истинско оживление и надпревара кой ще отговори пръв и правилно.
Литературното детско утро завърши с четене на приказка за дядо Коледа. Прочете я класната ръководителка  г-жа Деси Колибанекова.
На всички приятели пожелаваме весели празници!


10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ
10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ
10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ
10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ
10.12.2019 г. Коледно детско утро с ученици от ОУ