Срещи и изложби


11.10.2016 г. Национална кампания "Седмица на четенето"
11.10.2016г.

Читалището ни се включи в националната кампания "Седмица на четенето".  На 11.10.2016 г.  библиотеката на читалището беше посетена от ученици от трети клас на ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител г-жа Гергана Георгиева. Те четоха стихотворения от Иван Вазов, Дора Габе, Елисавета Багряна и Чичо Стоян. Децата разгледаха с интерес библиотеката, запознаха се и с молбата на книгата, прелистваха с любопитство страниците на детските списания. Всички ученици получиха книгоразделители като спомен от срещата ни.


11.10.2016 г. Национална кампания
11.10.2016 г. Национална кампания
11.10.2016 г. Национална кампания
11.10.2016 г. Национална кампания
11.10.2016 г. Национална кампания