Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

11.10.2016 г. Национална кампания 11.10.2016 г. Национална кампания 11.10.2016 г. Национална кампания 11.10.2016 г. Национална кампания 11.10.2016 г. Национална кампания
11.10.2016г.

Читалището ни се включи в националната кампания "Седмица на четенето".  На 11.10.2016 г.  библиотеката на читалището беше посетена от ученици от трети клас на ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител г-жа Гергана Георгиева. Те четоха стихотворения от Иван Вазов, Дора Габе, Елисавета Багряна и Чичо Стоян. Децата разгледаха с интерес библиотеката, запознаха се и с молбата на книгата, прелистваха с любопитство страниците на детските списания. Всички ученици получиха книгоразделители като спомен от срещата ни.