Срещи и изложби


11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК "Ал. Константинов"
11.12.2019г.

11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от литературен клуб "Алеко Константинов".


11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК
11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК
11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК
11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК
11.12.2019 г. Коледно тържество с творците от ЛК