Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

12.02.2021 г. Изложба 12.02.2021 г. Изложба 12.02.2021 г. Изложба 12.02.2021 г. Изложба 12.02.2021 г. Изложба
12.02.2021г.

12.02.2021 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба от детски рисунки под надслов : "Баба Марта бързала, мартеници вързала". Те бяха нарисувани от учениците от трети "А" клас на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" - гр. Пазарджик с класен ръководител г-жа Румяна Ангелова.