Срещи и изложби


12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019г.12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.