Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър. 12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър. 12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър. 12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър. 12.04.2019 г. Снимки от концерта на мандолинния оркестър.
12.04.2019г.