Срещи и изложби


12.04.2020 г. Удължаване на временното прекратяване на учебните занятия до 13.05.2020 г.
12.04.2020г.

12.04.2020 г. Удължаване на временното прекратяване на учебните занятия до 13.05.2020 г. на основание чл. 21, ал. 1 от АПК и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и с Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България /ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г./ с цел ограничаване на опастността от разпространение на COVID-19 /коронавирус/ и Заповед на Председателя на читалището от 10.04.2020 г.