Срещи и изложби


12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник "Фин"
06.06.2014г.

Сборникът "Фин" беше представен от Продрум Димов.
В своето изказване братът Филип Серафимов подчерта: "В моето село Лесичово няма човек без прякор. Има обичай хората да се назовават с умалителни имена и по тази традиция съкратили моето име. Нарекли ме ФИН, като взели окончанието на Серафим и за благозвучие М-то в края го подменили с "Н". Така всички ме наричаха "ФИН", в случая, Фин няма нищо общо с думата "Финес", епитет употребяван за благороден и изящен човек".
Така Серафим Серафимов обяснява своето оригинално прозвище- Фин.
На нас, издателите на неговия Сборник, то ни допадна и като едноименно заглавие, но не само заради неговата благозвучност, а най-вече за това, че финното име крие в себе си и един наистина фин човек, какъвто несъмнено, беше Серафим Серафимов.
Колкото и важно да е заглавието, ние с Детелина Серафимова, се постарахме да подберем и подредим материалите в Сборника така, че те да отговарят еднозначно, както на същността на името, така и на същността но човека Серафим Серафимов."
Изказаха се Радка Демирджиева, Георги Маратилов, Катя Сеферинкина, К. Демирджиев.12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник
12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник
12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник
12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник
12.06.2014 г. Премиера на биографичния сборник