Срещи и изложби


12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ "Св. Климент Охридски"
12.11.2019г.

12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от седми клас на ОУ "Св. Климент Охридски".


12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ
12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ
12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ
12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ
12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ