Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ 12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ 12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ 12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ 12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от 7 кл. на ОУ
12.11.2019г.

12.11.2019 г. Урок за Иван Вазов с ученици от седми клас на ОУ "Св. Климент Охридски".