Срещи и изложби


13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ "Н. Фурнаджиев"
13.12.2019г.

13.12.2019 г. Седмица на четенето с участници учениците от четвърти "Б" клас с кл. ръководител г-жа Димитрова при НУ "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик.


13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ
13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ
13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ
13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ
13.12.2019 г. Седмица на четенето с ученици от НУ