Срещи и изложби


14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене
14.04.2019г.

На 14.05.2019 г. от 18.30 ч. в залата на читалището се състоя концерт-продукция на класа по народно пеене с преподавател Георги Иванов.
Всички ученици имаха възможност да покажат наученото през годината, като изпеят по две народни песни. Получиха заслужени аплодисменти от родителите и гостите на концерта.


14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене
14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене
14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене