Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене 14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене 14.05.2019 г. Продукция на класа по народно пеене
14.04.2019г.

На 14.05.2019 г. от 18.30 ч. в залата на читалището се състоя концерт-продукция на класа по народно пеене с преподавател Георги Иванов.
Всички ученици имаха възможност да покажат наученото през годината, като изпеят по две народни песни. Получиха заслужени аплодисменти от родителите и гостите на концерта.