Срещи и изложби


14.05.2021 г. Урок по родолюбие
14.05.2021г.

14.05.2021 г. Много знания показаха, че имат учениците от Първо ОУ "Св. Климент Охридски". Те ни запознаха с любопитни факти от живота и делото на Христо Ботев, със семейството му, с образованието, което е получил, с творческата му дейност, с животът му като революционер. Учениците изнесоха и рецитал по стихове на Ботев.
Урокът по родолюбие беше много полезен, защото смятаме, че това е един от начините да възпитаваме младото поколение в дух на патриотизъм.
Срещата завърши с думите на г-жа Пенова: "Пазете заветите на Ботев, бъдете честни, бъдете добри, съхранявайте историята ни и я предавайте нататък по своя път! Защото паметта за миналото ще ни съхрани като народ за бъдещето!"


14.05.2021 г. Урок по родолюбие
14.05.2021 г. Урок по родолюбие
14.05.2021 г. Урок по родолюбие
14.05.2021 г. Урок по родолюбие
14.05.2021 г. Урок по родолюбие