Срещи и изложби


14.05.2022 г. Участие на БШ "Марина" във фестивал
14.05.2022г.

14.05.2022 г. Балетна школа "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова се представи успешно на сцената на Арт фестивал - Перущица 2022. Момичетата танцуваха с удоволствие и представиха четири различни танци. Омаяха публиката с грациозност и красиви костюми. Заслужено бяха наградени с грамота и купа за участието си във фестивала.
В този ден музеите на Перущица бяха отворени за гостите на града. БШ "Марина", тяхната ръководителка и служителите в читалището Веска Минова, Ива Боева, Теофана Гивечева и председателя на литературния клуб Петко Генуров разгледаха Историческия музей, църквата "Архангел Михаил", Дановото училище и Червената църква. Те останаха очаровани от гостоприемството на читалищните и музейни деятели в града.


14.05.2022 г. Участие на БШ
14.05.2022 г. Участие на БШ
14.05.2022 г. Участие на БШ
14.05.2022 г. Участие на БШ
14.05.2022 г. Участие на БШ