Срещи и изложби


14.06.2017 г. ЛК в къща-музей "Ст. Доспевски"
14.06.2017г.

 На 14.06.2017 г. членовете на литературен клуб "Алеко Константинов" посетиха къща-музей "Станислав  Доспевски". Там, в уютния двор, творците проведоха изнесено занимания. Четоха свои творби, коментираха. След това уредника на къщата-музей Наталия Точева ги запозна с историята на къщата, с живота и дейността на Станислав Доспевски. Разгледаха с интерес рисунките на Доспевски, портретите, които е рисувал. Беседата на Наталия Точева беше много увлекателно и всички останаха доволни от тази среща.


14.06.2017 г. ЛК в къща-музей
14.06.2017 г. ЛК в къща-музей
14.06.2017 г. ЛК в къща-музей
14.06.2017 г. ЛК в къща-музей
14.06.2017 г. ЛК в къща-музей