Срещи и изложби


14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори "Б" клас на СУ "Г. Брегов"
14.10.2019г.

14.10.2019 г. Литературно детско утро, посветено на есента, с ученици от втори "Б" клас с класен ръководител г-жа Анета Цурева от СУ "Георги Брегов" - Пазарджик.


14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори