Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори 14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори 14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори 14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори 14.10.2019 г. Литературно детско утро с втори
14.10.2019г.

14.10.2019 г. Литературно детско утро, посветено на есента, с ученици от втори "Б" клас с класен ръководител г-жа Анета Цурева от СУ "Георги Брегов" - Пазарджик.