Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

14.10.2020 г. Среща с Ваня Кибритова 14.10.2020 г. Среща с Ваня Кибритова 14.10.2020 г. Среща с Ваня Кибритова 14.10.2020 г. Среща с Ваня Кибритова 14.10.2020 г. Среща с Ваня Кибритова
14.10.2020г.

Творците от литературния клуб "Алеко Константинов"  и служители в читалището участваха в интересна сруща с бившия уредник на къща-музей "Константин Величков" Ваня Кибритова. Тя изнесе доклад по повод 165 години от рождението на известния пазарджишки обществен деец.