Срещи и изложби


14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от школата по изкуствата
14.12.2018г.

Още снимки от Коледния концерт на ученици на Градската школа по изкуствата при читалището.


14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата
14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата
14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата
14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата