Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата 14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата 14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата 14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата 14.12.2018 г. Коледен концерт на учениците от  школата по изкуствата
14.12.2018г.

14.12.2018 г., 17.30 ч. в малката зала на читалището се състоя Коледен концерт на ученици от Градската школа по изкуствата към читалището.