Срещи и изложби


15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.
15.04.2014г.

По покана на Клуба на дейците на културата и НЧ "Хр. Ботев-1897 г."- Пазарджик в града ни гостува поета Анибал Радичев.


15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.
15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.
15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.
15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.
15.04.2014 г. Литературна вечер с поезията на Анибал Радичев.