Срещи и изложби


15.04.2016 г. Маратон на четенето
15.04.2016г.

В малкия салон на читалището проведохме Маратон на четене на приказки на Ханс Кристиан Андерсен с ученици от трети и четвърти клас, посещаващи занималната в ОУ "Стефан Захариев". В началото децата се запознаха с живота на писателя, с творчеството му, с наградите, учредени на негово име. След това всеки от тях прочете откъс от любима приказка на Андерсен. С интерес учениците разгледаха витрината с фотоси, посветена на датския приказник. Тяхната учителка- г-жа Гергана Георгиева също прочете откъс от приказка, а библиотекарката Веска Минова с удоволствие прочете на учениците приказките "Новите дрехи на царя" и "Храбрият оловен войник".  Децата с желание изказаха свои мнения за приказките, за героите им, за таланта на Андерсен като писател.


15.04.2016 г. Маратон на четенето
15.04.2016 г. Маратон на четенето
15.04.2016 г. Маратон на четенето
15.04.2016 г. Маратон на четенето
15.04.2016 г. Маратон на четенето