Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

15.10.2013 г.-Среща с Романьола  Мирославова 15.10.2013 г.-Среща с Романьола  Мирославова 15.10.2013 г.-Среща с Романьола  Мирославова 15.10.2013 г.-Среща с Романьола  Мирославова 15.10.2013 г.-Среща с Романьола  Мирославова
15.10.2013г.

Срещата започна с музикални изпълнения на ученици от класовете по пиано и акордеон при Градската школа по изкуствата към читалището. След това Продрум Димов представи накратко поетесата. Романьола Мирославова  чете свои стихове  и развълнува присъстващите в залата. Те й благодариха, поднесоха й цветя и взеха автографи от нея.