Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището. 15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището. 15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището. 15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището. 15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017г.